Kijk hier voor 40 jaar geschiedenis van de Paaschberg

Huishoudelijk reglement

Doel van het reglement is het op een laagdrempelige manier vastleggen van onze "clubafspraken".

Deze "clubafspraken" bestaan o.a. uit:

1) Formele afspraken

  • Statuten

2) Informele afspraken
  • Afdelingen
  • Commissies
  • Begeleiding wegkapiteins

3) NTFU en KNWU richtlijnen 

4) Wetgeving
  • Algemene verordening gegevens verwerkig (AVG)
  • Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WTBR)

Tijdens de ALV van 22 maart 2024 is de versie 2024 van het huishoudelijk reglement aangenomen. 

Doelstelling is om het huishoudelijk reglement jaarlijks te updaten, verduidelijken en verbeteren. 
Mocht je input daarvoor hebben neem dan contact op met de secretaris.
En/of stuur een mail naar secretaris@depaaschberg.nl