Kijk hier voor 40 jaar geschiedenis van de Paaschberg

Wegkapiteins bij LWC de Paaschberg

Meer veiligheid met wegkapiteins bij LWC De Paaschberg

 

We willen de veiligheid van onze leden zoveel mogelijk waarborgen en
daarnaast rekening houden met andere weggebruikers.
Dit willen wij bereiken door middel van wegkapteins die de leden begeleiden en coachen tijdens clubritten.

Wij gaan er daarbij echter wel vanuit dat iedere deelnemer zelf verantwoordelijk is
voor zijn of haar gedrag op de fiets en zich aan de verkeersregels houdt.

Door een aantal wegkapiteins zijn de taken van de wegkapitein,
de regels bij fietsen in groepsverband en

tekens bij het fietsen in groepsverband nog eens op een rij gezet.
Het bestuur draagt dit uit als beleid van onze vereniging.

Wij vragen ieder nadrukkelijk om het hier geplaatste document aandachtig door te lezen om
zodoende te zorgen dat we met z'n allen zo veilig mogelijk gebruik maken van de openbare weg.

L.W.C. de Paaschberg opgericht december 1980