Kijk hier voor 40 jaar geschiedenis van de Paaschberg

Vertrouwenspersonen

LWC de Paaschberg heeft twee Vertrouwens Contact Personen (VCP) in haar gelederen.
Het zijn Anne Roelofsen en haar man Xander Millen.
Zij zijn beiden actief lid van onze vereniging en ook beiden werkzaam in de gezondheidszorg
en vanuit hun professie ervaren met geheimhouding rondom persoonlijke aangelegenheden.
Zij hebben aangegeven om indien leden vragen/klachten hebben met betrekking tot ongewenst
(seksueel) gedrag/intimidatie binnen onze vereniging, zij als VCP op willen treden.
Het bestuur is verheugd met de bereidheid van Anne en Xander om een belangrijke
schakel te willen zijn bij het creëren van een veilig (sport)klimaat binnen LWC de Paaschberg.
Xander en Anne zijn als VCP te bereiken via tel.nr. 06-41280600

L.W.C. de Paaschberg opgericht december 1980