Bestuur

Het bestuur wil een afspiegeling zijn van de leden en we zetten ons dan ook hard in om alle geledingen van de vereniging te vertegenwoordigen.

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door het vijf koppige Bestuur van LWC De Paaschberg. Het bestuur is verantwoording schuldig aan de Ledenvergadering. Vereniging en Bestuur worden ondersteund door diverse commissies.

Het bestuur heeft als doel het bevorderen en beoefenen van de wielersport in de brede zin van het woord. Met andere woorden: wil je lekker sporten op jouw niveau of ga je voor een podiumplaats? Wij willen voor ieder niveau de omstandigheden creëren die aansluiten bij de verwachting.

De bestuursvergaderingen in 2020 zijn gepland op:

23-01

20-02
13-03  ALV uitgesteld

17-03

14-04

19-05

16-06
09-07 ALV
18-08

15-09

20-10

17-11

15-12Het bestuur:
Voorzitter
Joost Troost
Tel: 06-13533524
voorzitter@depaaschberg.nl

Penningmeester
Johan Luijting
Tel: 06-83177126
penningmeester@depaaschberg.nl

Secretaris
Hennie Besten
secretaris@depaaschberg.nl

Bestuurslid
Gerard Weernink
Tel: 06-83174686
ghweernink@depaaschberg.nl

Bestuurslid 
Marc van Barneveld
marcvanbarneveld@depaaschberg.nl
 
Coördinator Jeugd
Joost Troost
voorlopig e-mail via: voorzitter@depaaschberg.nl
Joost neemt momenteel de taken als jeugdcoördinator over van Arno Witteveen.


L.W.C. de Paaschberg opgericht december 1980