Kijk hier voor 40 jaar geschiedenis van de Paaschberg

Hervatting trainingen volwassenen op de weg

3 mei

Het is zover!!!


Zoals al eerder aangegeven heeft de gemeente Lochem ons, onder voorwaarden, ontheffing verleend, op de regel dat sporten in de openbare buitenruimte enkel met tweetallen mag.
De gemeente kan ontheffing, op deze landelijke regel, verlenen indien clubtrainingen onder begeleiding van een instructeur worden uitgevoerd.
De wegkapitein zoals deze door de NTFU is opgeleid, is door de gemeente gelijk gesteld aan de rol van instructeur. 

De volgende voorwaarden zijn door de gemeente Lochem aan de toestemming verbonden:
 - maximaal 5 personen waarvan 1 instructeur/wegkapitein per groep.
 - iedere groep verzamelt zich op een aparte locatie. Centraal verzamelen in een grote groep is nog niet mogelijk.
 - iedere groep rijdt een eigen route, geheel binnen de gemeente Lochem.
 - groepen sluiten zich onderweg niet bij elkaar aan. 

Om invulling te geven aan deze voorwaarden zijn in afstemming met onze wegkapiteins afspraken gemaakt.
Door de bijdrage van onze wegkapiteins kunnen hopelijk al onze leden van 17 jaar en ouder vanaf maandag 3 mei op maandag en woensdagavond deelnemen aan de reguliere clubtrainingen.  
Deelname aan een clubtraining kan als volgt: 
 C-groep woensdagavond start vanaf het  Mauritsweg wegkapitein Gerda 
 B-groep maandagavond en woensdagavond start vanaf de locaties: Graafschap terrein zowel bij  AH als  Jumbo 1 groep. parkeerplaats  Goossens 1 groep en parkeerplaats  Sitework 1 groep. 
 A-groep maandagavond en woensdagavond start vanaf de locaties:parkeerplaats  Staring college 1 groep, parkeerplaats  Beemd 1 groep, parkeerplaats  Bousema 1 groep en parkeerplaats  Jan Patat 1 groep. 

Wij proberen te zorgen voor voldoende beschikbare wegkapiteins. Een schema van de wegkapiteins per clubtraining volgt zo spoedig mogelijk op de website.
Zie je dat er al een groep van 5 personen op een plek staat, sluit je daar dan niet bij aan maar rijdt door naar een nog niet volle groep.Het handigst is om op voorhand contact (bijv. via app) te leggen met een jou bekende wegkapitein. 
Mocht er onverhoopt meer opkomst zijn dan beschikbare plekken bij de wegkapiteins dan zullen de overige leden in tweetallen of solo hun training moeten gaan uitvoeren. 

Mocht je toch in een grotere groep zonder wegkapitein gaan trainen, dan fiets je dus niet een reguliere clubtraining. Rij hierbij dan ook niet in clubkleding om de toestemming van de gemeente te respecteren. 

Alle clubtrainingen starten zoals gebruikelijk in de zomertijd vanaf 19uur. 
Dat het opvolgen van de afspraken, van zelfsprekend is om de toestemming van de gemeente te behouden, hoeven wij niet te benadrukken maar wij doen toch de oproep om hieraan invulling te geven. 

Wij wensen de leden die deel gaan nemen aan de clubtrainingen veel plezier.

En natuurlijk: -1,5 mtr afstand, zoveel mogelijk handgebaren tbv aanwijzingen (zo min mogelijk roepen), respect voor medeweggebruikers, neus snuiten achterin de groep en blijf bij (lichte) klachten thuis.  

Het bestuur van LWC de Paaschberg 

Trainen met 5 personen in de openbare buitenruimte is een uitzondering want volgens de huidige richtlijnen mag maximaal met 2 personen samen gefietst worden.
Zie voor de huidige richtlijnen: https://www.ntfu.nl/home/nieuws/id/1155/vragen-over-fietsen-in-coronatijd


L.W.C. de Paaschberg opgericht december 1980