Club-trainingen op maandag- en woensdagavond vanaf 22 juni in groepen van 4 personen.

Beste leden,

Vanaf maandag 22 juni, 19 uur worden de club-trainingen op de weg, op maandag- en woensdagavond opgestart.
Voor deze trainingen wordt zoals gebruikelijk bij de Beemd verzameld.
Door het Covid-19 virus en de maatregelen van de overheid, worden de trainingen volgens de huidige richtlijnen van de NTFU georganiseerd.

Sinds wij in Nederland getroffen werden door de uitbraak van het Covid-19 virus, heeft de rijksoverheid maatregelen getroffen om deze uitbraak in te dammen.
Helaas hebben wij ook hierdoor het wielerseizoen en de daarbij horende trainingen vanaf april niet kunnen opstarten.
Door het verruimen van de maatregelen vanaf 1 juni is een situatie ontstaan waarbij wij als bestuur de mogelijkheid zien om de gezamenlijke trainingen voor onze volwassen leden op te starten.
Het opstarten van de trainingen is met de gemeente Lochem afgestemd waarbij het protocol en regels hoe wij de trainingen willen inrichten is besproken. De gemeente heeft hierop positief gereageerd en ons toestemming verleend de training te hervatten.

Wij doen een beroep op ieders verantwoordelijkheid om de volgende regels op te volgen als je deelneemt aan onze club-trainingen:

  • Mocht je griep-/corona-symptomen, koorts of veelvuldig hoesten of een verkoudheid hebben neem dan niet deel aan een training. Neem ook niet deel indien een gezinslid/huisgenoot dergelijke symptomen vertoont.
  • Het verzamelen gaan we aan de rondwegzijde voor het Staring college doen, zodat bezoekers van de Beemd en de sportschool minimaal hinder van ons ondervinden.
  • Verzamelen bij aankomst op basis van "sterkte" in de categorieën A, B en C. Hierbij wordt een onderlinge afstand van tenminste 1,5 meter gehouden.
  • De trainingen worden gereden met groepen van maximaal 4 personen per groep.
  • Iedere groep past haar snelheid aan, aan de langzaamste deelnemer in de groep onder het motto "samen uit samen thuis".
  • De snotterneus die bij een lichamelijke inspanning haast onvermijdelijk is, wordt achterin de groep bijvoorkeur in een papieren zakdoek gesnoten.

 

Maandagavond

De maandagavond kent een vaste route, die bij de meeste leden bekend is.
Een wegkapitein van iedere categorie is aanwezig voor coördinatie en begeleiding van de leden o.a. bij de groepen vorming.
De sterkste categorie start als eerste, waarbij de vier sterkste rijders weer als eerste vertrekken. De opvolgende groepen starten om de minuut, zodat voldoende tussenruimte wordt gehouden om in groepen van maximaal 4 personen te rijden. Indien groepen elkaar toch inhalen, wordt hierbij tenminste 1,5 meter zijdelingse afstand tot elkaar gehouden.

 

Woensdagavond

Een wegkapitein van iedere categorie is aanwezig voor coördinatie en begeleiding van de leden o.a. bij de groepen vorming.
Ook op deze avond wordt gereden in groepen van 4 personen. Iedere groep wordt gevraagd zelf een route te bedenken die gereden gaat worden.Ook op deze avond vertrekken eerst de groepen uit de A-categorie, daarna de B en daarna de C-categorie.

 

Het bestuur wenst alle deelnemers een leuke training.

 

L.W.C. de Paaschberg opgericht december 1980