Trainingen jeugd

Jeugdtrainingen LWC de Paaschberg
 
Beste ouders / verzorgers jeugdleden LWC de Paaschberg,
 
Na de versoepelingen van de corona-maatregelen die vanaf 1 juni door de rijksoverheid zijn doorgevoerd, is getracht de trainingen voor alle jeugdleden op te starten.
Op de woensdagmiddag wordt gelukkig alweer volop gefietst. Helaas lukt het door een beperkte beschikbaarheid van onze trainers nog niet om de trainingen op vrijdagavond voor de zomervakantie te starten.
 
Wij zetten ons maximaal in om alle trainingen vanaf 2 september op de vaste dagen en tijden voor uw kinderen en onze enthousiaste jeugdleden weer te organiseren.
Hierbij kunnen de trainers echter wel hulp gebruiken in de vorm van begeleiding. Als begeleider ondersteunt u de trainers in het veilig en soepel laten verlopen van de trainingen.
Mocht u een of meerdere woensdagmiddagen of vrijdagavonden in de gelegenheid zijn de training te begeleiden, wilt u dit dan kenbaar maken aan onze tijdelijke jeugdcoördinator Joost Troost.
Dit kan door een bericht te sturen naar secretaris@depaaschberg.nl
Wij vragen uw begrip voor de huidige situatie en hopen dat eventueel met ondersteuning van u als ouders, de jeugdtrainingen na de zomervakantie weer volledig kunnen worden hervat.
 
Met vriendelijke groet,
 
Bestuur LWC de Paaschberg
 

L.W.C. de Paaschberg opgericht december 1980