Kijk hier voor 40 jaar geschiedenis van de Paaschberg

Start jeugdtrainingen op woensdagmiddag 13 mei a.s.

Beste ouders en/of verzorgers en andere leden,

Zoals wellicht inmiddels bekend mogen sportclubs weer open voor kinderen en jongeren t/m 18 jaar om buiten met elkaar te sporten.
Inmiddels is door NOC*NSF, de sportbonden en de VSG de gemeenten in verband met het Corona virus een protocol opgesteld hoe te handelen.
Op de website van sportkoepel NOC*NSF zijn verschillende protocollen te vinden, waaronder het algemene https://nocnsf.nl/sportprotocol.Daarnaast heeft de gemeente Lochem ook info over de trainingen voor de Jeugd.
Zie https://www.lochem.nl/zorg-welzijn-en-werk/liveblog/gemeentenieuws/spelregels-om-weer-veilig-samen-te-sporten-3309.html

Ik verzoek jullie om deze protocollen te bekijken en voor zover van toepassing het aan jullie kinderen uit te leggen en tevens notie te nemen van de onder punt 1 t/m 6 genoemde items.
Met de jeugdtrainers heeft overleg plaats gevonden hoe wij uitvoering kunnen geven aan dit protocol.
Dit heeft er toe geleid dat er voor de woensdagtrainingen op dit moment slechts twee trainers beschikbaar zijn om de trainingen te kunnen geven. De andere trainers/begeleiders mogen op grond van het protocol voorlopig geen training geven i.v.m. leeftijd 70 jaar en ouder en/of risicogroep.

Wij willen de trainingen voor de jeugd hervatten vanaf woensdag 13 mei 2020 om 15.00 uur op de locatie van de IJsbaan aan de Elzenlaan. Tot nader orde worden de trainingen gegeven op de IJsbaan en zal er niet in het bos gereden kunnen worden.
Let op: de training op de woensdagmiddag staat voorlopig alleen open voor kinderen tot en met 12 jaar!

De trainingen voor de kinderen met de "kleine wielen" zullen verzorgd worden door Bert Bobbink;
De trainingen voor de kinderen met de "grote wielen" zullen verzorgd worden door Mathijs de Vries.

1- Voorlopig zijn er geen leenfietsen/helmen beschikbaar en kunnen kinderen alleen op hun eigen fiets en met eigen helm deelnemen aan de training. Ook wordt er gebruik gemaakt van hun eigen bidon.
2- Kinderen komen niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training en gaan na afloop meteen naar huis.
3- Alleen kinderen tot en met 12 jaar mogen onderling binnen de anderhalve meter van elkaar komen. Dat betekent echter dat de trainers niet binnen 1,5 meter van de kinderen mogen komen.
4- Ouders hebben geen toegang tot de ijsbaan en blijven buiten het hek. Er kan door ouders worden geparkeerd op de parkeerplaats van het Sportpark de Elze. Zie parkeerlocatie!!
5- Tijdens de training is een EHBO set, handschoentjes en desinfectiemiddel aanwezig.
6- Zorg dat de fiets in orde is. In principe kunnen we geen werkzaamheden uitvoeren aan de fiets tijdens de training.

Omdat we ons aan het protocol moeten houden, is besloten dat de vrijdag trainingen - onder begeleiding van Niek Versteege en Dennis Leidermeijer – tot nader orde nog niet kunnen worden gestart. Zodra dit wel het geval is zal dit worden gedeeld.

Namens alle trainers en begeleiders wens ik de jeugdleden veel plezier bij het weer kunnen starten van de trainingen, blijf gezond.

Vriendelijke en sportieve groet,

Arno Witteveen
Jeugdcoördinator LWC de Paaschberg

L.W.C. de Paaschberg opgericht december 1980